Catalogue

Gianpaolo_Pagni_CARTELS_005

Modulab

Gianpaolo Pagni

CARTELS n°005 (série) , 2017-21

1

34,7 x 26 cm

850,00 €

Artworks by Gianpaolo Pagni

Artworks featured by Modulab