16:00–17:00
Halle Victor Hugo, Stage

Reform vun der Lëtzebuerger Kulturpolitik

Conferences organised by Luxembourg Art Week
"Art & Cultural Policies" (Part 3)

Wéi kann se d'Konscht weiderbréngen an international Visibilitéit garantéieren?

With Sam Tanson, Minister of Culture of the Grand-Duchy of Luxembourg
Modération: Josée Hansen, Editor in chief, d’Lëtzebuerger Land

Conference in Luxembourgish language

*Free Admission *

10.11.2019, 16:00–17:00
Halle Victor Hugo, Stage

Présentation7